Validació de menús escolars

Validació de menús escolars

Necessiteu valorar la qualitat nutricional del menú de la vostra escola?

Us ofereixo la possibilitat de fer una visita de valoració del menú i les adaptacions que es serveixen al menjador escolar. Posteriorment us lliuraré un informe amb les conclusions.

Paràmetres valorats:

  • Equilibri nutricional del menú i les diverses adaptacions segons la normativa vigent i els criteris i recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Compliment de les racions de cada plat per edats indicades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Bones pràctiques de manipulació d’aliments i higiene alimentària.
  • Gestió d’al·lergògens.
  • Control de proveïdors.
  • Preparació i servei segurs (higiene i prevenció de contaminacions creuades).
  • Documents al dia.
  • Desenvolupament de la tasca de l’equip de monitoratge.
  • Prevenció del malbaratament alimentari.