Persones grans

Persones grans

En les persones grans cal valorar especialment la seva situació basal física, funcional, mental i emocional.

Els elements que condicionen l’estat nutricional en persones ancianes són múltiples. Als factors fisiològics associats a l’edat (gastritis atròfica, diverticulosi, pèrdua de massa muscular, pèrdua de capacitat sensorial, pèrdua d’autonomia, entre altres) s’hi afegeixen factors psicològics, emocionals i sociològics relacionats principalment amb la soledat, l’apatia, el desànim i la depressió, sovint causes de desnutrició.

Igualment cal tenir present que les persones grans acostumen a prendre diversos medicaments i tenen uns hàbits molt consolidats que són difícils de canviar, fet pel que cal ajustar al màxim la dieta als seus costums, mantenint l’equilibri per afavorir-ne el seguiment.

L’estratègia a seguir serà, com sempre, l’acompanyament, ajudant-la a veure i adaptar els aspectes que li siguin més complicats per seguir una alimentació i una activitat física i social adequades, aprofitant la seva experiència. Ningú com una persona gran sap més el que li agrada i li convé.