Divulgació

Divulgació

  • Redacció d’articles i reportatges.
  • Recerca sobre aliments i productes locals.
  • Projectes de difusió de cultures alimentàries locals.