Infants i adolescents

Infants i adolescents

Els infants no han de ser tractats com adults però tampoc com a persones sense opinió. Els elements bàsics des del punt de vista dietètic han de ser l’educació nutricional i la prevenció.

Cal assegurar una ingesta energètica suficient per a garantir un desenvolupament satisfactori. Més que corregir, cal acompanyar l’infant en el seu creixement perquè aquest sigui equilibrat.

L’estratègia passa per construir uns hàbits alimentaris des de la ludificació, de tal manera que el nen o la nena ho percebi com un repte divertit i interessant. Posteriorment, caldrà fer el seguiment i la valoració de la relació pes/alçada i avaluar si hi ha progressió en direcció al percentil adequat.

En el cas dels adolescents cal afegir que son susceptibles a valorar el seu propi cos de manera esbiaixada. La prevenció també passarà pels possibles riscos de desenvolupament de trastorns de la conducta alimentària.

En tots els casos la implicació de la família serà necessària per aconseguir l’objectiu.