La meva manera de treballar

Les necessitats de cadascú són diferents. Una persona, per exemple, pot necessitar ajustar la seva dieta a una patologia, mentre que una altra desitja perdre una quantitat de pes determinada o fer un canvi d’hàbits progressiu.

Així doncs, hi ha qui necessitarà una o dues visites i a qui potser li convindrà fer un seguiment periòdic durant una temporada. En tot cas, sempre serà un servei personalitzat i adaptat a cada situació.

En general, el procediment serà el que segueix:

  • Entrevista inicial i valoració nutricional de cada persona, dels seus hàbits alimentaris i preferències.
  • Confecció de la pauta dietètica personalitzada (conté exemples de menús setmanals).
  • Determinació de les fortaleses/debilitats pròpies i aprenentatge de com potenciar-les/neutralitzar-les.
  • Definició conjunta dels objectius d’acord amb la caracterització i necessitats individuals.
  • Sessions programades de seguiment presencial o online per anar valorant l’evolució, marcar objectius i adaptar la pauta a les necessitats pròpies.
  • Assessorament i resolució de dubtes via correu electrònic o missatgeria (WhatsApp o similar).