Professional implicat i amb molta formació.
S’agraeix la predisposició, el tracte proper i la resolució de tots els dubtes que et van sorgint.